Betrokkenheid van bewoners begint met aandacht. Aandacht voor de persoon en een goed idee. Met zijn hartelijke en open manier van werken maakt Richard makkelijk contact. Hij denkt mee hoe je een breed vraagstuk zoals bijvoorbeeld klimaatverandering onder de aandacht kunt brengen bij een breed publiek. Richard verplaatst zich in de persoon en benoemt wat voor hem of haar van belang is.

Ook brengt hij inspiratie en verbinding met excursies, bijeenkomsten en werksessies. Mooi om te zien hoe mensen vervolgens vanuit hun eigen motivatie aangezet worden om aan de slag te gaan! Als gebiedsmakelaar zet Richard mensen in hun kracht, dient als vraagbaak en helpt met advies, partners, geld of publiciteit.

Waterschap Vallei en Veluwe

WAARDEVOL BRUMMEN

Gedoe in het project, boze koppen in de krant en een bewonerspetitie tegen de plannen voor vernatting van het gebied. Richard werd gevraagd om als omgevingsmanager in te schuiven. Een jaar lang investeerde hij in het zichtbaar maken van alle uiteenlopende belangen en opgaven. Door mensen zelf hun verhaal te laten vertellen, werd voor iedereen duidelijk wat er speelde en wat de echte meerwaarde van het project voor alle partijen kon zijn. Er werd een regiegroep van bewoners en organisaties opgezet om het proces stap voor stap uit te denken en te bewaken. Bewonersavonden, excursies en nieuwsbrieven gaven alle betrokkenen inzicht in de klimaatopgaven voor landbouw, natuur en wonen. Inmiddels is de angel eruit; mensen willen weer samenwerken en meedoen.