Betrokkenheid van bewoners begint met aandacht. Aandacht voor de persoon en een goed idee. Met zijn hartelijke en open manier van werken maakt Richard makkelijk contact. Hij denkt mee hoe je een breed vraagstuk zoals bijvoorbeeld klimaatverandering onder de aandacht kunt brengen bij een breed publiek. Richard verplaatst zich in de persoon en benoemt wat voor hem of haar van belang is.

Ook brengt hij inspiratie en verbinding met excursies, bijeenkomsten en werksessies. Mooi om te zien hoe mensen vervolgens vanuit hun eigen motivatie aangezet worden om aan de slag te gaan! Als gebiedsmakelaar zet Richard mensen in hun kracht, dient als vraagbaak en helpt met advies, partners, geld of publiciteit.

Waterschap Rijn en IJssel

KLIMAAT KLAOR!

Maximale vrijheid krijgen om drie jaar te experimenteren met klimaat- en water bewustzijn: wat een pilot! Vanuit dit unieke programma ging Richard als gebiedsmakelaar de boer op. Hij wist mensen te raken met promotiefilmpjes, excursies, lezingen en brainstormsessies over de gevolgen van klimaatverandering én hoe je daarop kunt inspelen. Resultaat? Tientallen grote en kleinere projecten bij bewoners, agrariërs, ondernemers en scholen, om te ontstenen, vergroenen en water vast te houden. Top!