Betrokkenheid van bewoners begint met aandacht. Aandacht voor de persoon en een goed idee. Met zijn hartelijke en open manier van werken maakt Richard makkelijk contact. Hij denkt mee hoe je een breed vraagstuk zoals bijvoorbeeld klimaatverandering onder de aandacht kunt brengen bij een breed publiek. Richard verplaatst zich in de persoon en benoemt wat voor hem of haar van belang is.

Ook brengt hij inspiratie en verbinding met excursies, bijeenkomsten en werksessies. Mooi om te zien hoe mensen vervolgens vanuit hun eigen motivatie aangezet worden om aan de slag te gaan! Als gebiedsmakelaar zet Richard mensen in hun kracht, dient als vraagbaak en helpt met advies, partners, geld of publiciteit.

Gemeenten Brummen en Bronckhorst

HERINRICHTING OEVERS BRONKHORSTERVEER

Wat begon als een puur civieltechnische opdracht, resulteerde in een groot Pontfeest met meer dan 1.000 bezoekers. Het geheim? Door traditionele projectleiding en planvorming te combineren met maximale bewonersparticipatie, groeide de betrokkenheid in de omgeving. Achttien gebiedspartijen haakten aan in het ontwerpproces; er werden schoolwedstrijden, kunstuitingen en excursies georganiseerd. Bij de oplevering van de oevers traden bands en koren op, een feestelijke afsluiting.