Betrokkenheid van bewoners begint met aandacht. Aandacht voor de persoon en een goed idee. Met zijn hartelijke en open manier van werken maakt Richard makkelijk contact. Hij denkt mee hoe je een breed vraagstuk zoals bijvoorbeeld klimaatverandering onder de aandacht kunt brengen bij een breed publiek. Richard verplaatst zich in de persoon en benoemt wat voor hem of haar van belang is.

Ook brengt hij inspiratie en verbinding met excursies, bijeenkomsten en werksessies. Mooi om te zien hoe mensen vervolgens vanuit hun eigen motivatie aangezet worden om aan de slag te gaan! Als gebiedsmakelaar zet Richard mensen in hun kracht, dient als vraagbaak en helpt met advies, partners, geld of publiciteit.

Provincie Gelderland

BEHEERPILOTS NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

Miljoenen werden er geïnvesteerd in de herontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Maar hoe houd je vervolgens al die forten, kleine militaire objecten en recreatieve infrastructuur in stand? Richard sloeg de brug tussen overheden, eigenaren, beheerders en bewoners, door ze uit te nodigen om beheerpilots op te zetten en hen met raad en daad te ondersteunen. Tientallen partijen experimenteerden met nieuwe beheervormen, vrijwilligersgroepen, sociaal ondernemen en samenwerkingsvormen. De landelijke beheercommunity van tachtig personen zorgde voor het uitwisselen van ervaringen en het bevorderen van samenwerking.