Betrokkenheid van bewoners bij gebiedsontwikkeling begint met aandacht. Aandacht voor de mensen, hun zorgen én hun ideeën. Als ervaren gebiedsmakelaar denkt Richard graag mee over de beste manier om een maatschappelijk vraagstuk breed onder de aandacht te brengen. Door zijn hartelijke en open manier van werken maakt hij gemakkelijk contact met mensen van allerlei pluimage en is hij in staat zich snel in ze te verplaatsen. Zijn inspirerende aanpak en ruime ervaring met het organiseren van excursies, informatiebijeenkomsten en werksessies brengt mensen samen. 

Het blijft mooi om te zien hoe hun betrokkenheid gaandeweg groeit, waarna ze zich vanuit eigen motivatie gaan inzetten voor de ontwikkeling van hun omgeving. Gedurende dit hele proces fungeert Richard als aanjager: hij adviseert en organiseert, werft partners en fondsen, vertelt en regelt publiciteit. Eigenlijk functioneert hij als een duurzame energiecentrale!

Waterschap Rijn en IJssel

KLIMAAT KLAOR?!

Gemeenten Brummen en Bronckhorst

HERINRICHTING OEVERS BRONKHORSTERVEER

Gemeente Brummen

NATUURBEWUST BRUMMEN

Waterschap Rijn en IJssel

KLIMAAT KLAOR?!

Gemeenten Brummen en Bronckhorst

HERINRICHTING OEVERS BRONKHORSTERVEER

Gemeente Brummen

NATUURBEWUST BRUMMEN

Waterschap Vallei en Veluwe

WAARDEVOL BRUMMEN

Gemeente Rheden

ACTIE STEENBREEK EN LANDSCHAP

Provincie Gelderland

BEHEERPILOTS NHW

Waterschap Vallei en Veluwe

WAARDEVOL BRUMMEN

Gemeente Rheden

ACTIE STEENBREEK EN LANDSCHAP

Provincie Gelderland

BEHEERPILOTS NHW