Betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving begint met aandacht. Aandacht voor de mensen, hun zorgen én hun ideeën. Als ervaren gebiedsmakelaar en omgevingsmanager luistert Richard. Hij denkt mee over de beste manier om een maatschappelijk vraagstuk onder de aandacht te brengen. Door zijn hartelijke en open stijl van werken maakt hij gemakkelijk contact met mensen van allerlei pluimage en is hij in staat zich snel in anderen te verplaatsen. 

Zijn inspirerende aanpak en ruime ervaring met het organiseren van excursies, informatiebijeenkomsten en campagnes brengt mensen samen in beweging. Vanuit kennis en persoonlijk drive ontstaan bij bewoners en organisaties prachtige, duurzame initiatieven. Voor klimaat en water, biodiversiteit, landschap of maatschappij. Gedurende dit hele proces fungeert Richard als aanjager: hij geeft voorlichting, inspireert, werkt als coach en adviseur, motiveert en organiseert. Hij ziet de samenhang en verbind, lost hobbels op, regelt financiering en publiciteit. 

Eigenlijk functioneert Richard als een duurzame energiecentrale!

Waterschap Rijn en IJssel

KLIMAAT KLAOR?!

Gemeenten Brummen en Bronckhorst

HERINRICHTING OEVERS BRONKHORSTERVEER

Gemeente Brummen

NATUURBEWUST BRUMMEN

Waterschap Rijn en IJssel

KLIMAAT KLAOR?!

Gemeenten Brummen en Bronckhorst

HERINRICHTING OEVERS BRONKHORSTERVEER

Gemeente Brummen

NATUURBEWUST BRUMMEN

Waterschap Vallei en Veluwe

WAARDEVOL BRUMMEN

Gemeente Rheden

ACTIE STEENBREEK EN LANDSCHAP

Provincie Gelderland

BEHEERPILOTS NHW

Waterschap Vallei en Veluwe

WAARDEVOL BRUMMEN

Gemeente Rheden

ACTIE STEENBREEK EN LANDSCHAP

Provincie Gelderland

BEHEERPILOTS NHW